กศน.อำเภอวังสามหมอ

กำหนดสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562

ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ